ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

 Ing. Karel Šeps, Ph.D.

 Místnost: 

 B 726

Telefon:  +420-224-354-626
Email:

karel.seps@fsv.cvut.cz

 Adresa:

 Katedra betonových a zděných konstrukcí

 Fakulta stavební ČVUT v Praze

 Thákurova 7

 166 29  Praha 6

Konzultace:

20.5. 12:30 - 13:30

 

 

                       


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis