ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

Prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 736

+420-224-354-633

jaroslav.prochazka@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební

ČVUT v Praze

Thákurova 7

166 29  Praha 6

                       


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis