Ing. Martin Petřík, Ph.D.
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
FAKULTA STAVEBNÍ Katedra betonových a zděných konstrukcí

konrad_hruban.jpg, 10kB

Prof. inž. dr. Konrád Hruban

Betonové konstrukce, 1959

Není správný každý návrh výztuže, který vyhovuje předpisům. Stejně důležité je, aby bylo promyšleno rozdělení vložek tak, aby se dal návrh na stavbě beze změn provést a aby se dala výztuž řádně obetonovat a nemusila se zalévat řídkou maltou, jak se to stává, není-li rozvržení prutů a jejich vedení dobře rozváženo. Dobrý konstruktér není ten, který dovede sestavit nadměně dlouhý statický výpočet, nýbrž ten, kdo dovede také navrhnout konstrukci tak, aby se dala hospodárně a bez zbytečných obtíží provést.

dan_millman.png, 11kB

Dan Millman

Cesta pokojného bojovníka, 1980

Jeden starý muž hospodařil se svým synem na malém statku, měli jediného koně. Jednoho dne jim kůň utekl. „To je strašné,“ litovali je sousedi. „Taková smůla!“
„Kdož ví, jestli to je smůla, nebo štěstí,“ odpověděl sedlák. Za týden se kůň vrátil z hor a přivedl s sebou do stáje pět divokých klisen. „To je ale štěstí!“ říkali sousedi.
„Štěstí? Smůla? Kdož ví?“ odpověděl starý muž. Druhý den se jeho syn pokoušel zkrotit jednu z klisen a zlomil si nohu. „To je hrozné, taková smůla!“
„Smůla? Štěstí?“ Do kraje přišli verbíři a odváděli mladé muže do války. Sedlákův syn se jim nehodil, a proto ho nechali doma. „Štěstí? Smůla?“

Jaroslav_Dušek.jpg

Jaroslav Dušek

Ze mě, 2011

V tu chvíli pochopím, že platí oblíbená věta zenbuddhistů: „Jaký je to zázrak! Nosím vodu a štípám dříví.“
Je možné vstoupit do čehokoli: Nosím vodu, štípám dříví. Dělám-li to bezduše, je to povinnost a otrava. Dělám-li to s vědomím, že konám, je to nádherné. Takovým prožitkem může být sprchování nebo příprava čaje. Vezmu vodu a uvědomím si, že obtéká celou zeměkouli, sbírá informace po celém světě, nabírá minerály a zkušenosti. Vypařuje se, dostává do atmosféry, znovu padá zpátky na zem, noří se do země a pak z jejích hlubin vytahuje životodárné síly. Tahle voda se potom spojí s čajem, s drobnou rostlinkou, která vyrostla v daleké zemi. A teď si můžu představit, jak prostřednictvím čaje do mě vstupují kódy z Indie nebo Číny, všeobecná inteligence vody a vědomí celé planety. To vědomí tam je a já je zažívám!
Nebo si můžu vypít čaj pro zahřátí a celé je to pryč.

mary_wollstonecraft_shelley.jpg, 10kB

Mary Wollstonecraft Shelley

Frankenstein, 1818

„Jsem rád, že jsem získal žáka,“ řekl profesor Waldman, „a jestliže vaše horlivost odpovídá vašim schopnostem, nepochybuji o vašem úspěchu. Chemie je odvětvím přírodních věd, ve kterém se dosáhlo nejpozoruhodnějších výsledků, a právě proto jsem si ji zvolil za svůj hlavní obor. Současně jsem však nezanedbával ani ostatní vědní odvětví. Člověk by byl ubohým chemikem, kdyby se zabýval pouze tímto oborem lidského vědění. Jestliže toužíte stát se skutečným vědcem, a nikoli pouze bezvýznamným experimentátorem, pak bych vám radil, abyste se věnoval všem oborům přírodních věd včetně matematiky.“

anne_lamott.jpg, 8kB

Anne Lamott

Bird by Bird: Some Instructions on Writing and Life, 1995

The garden is one of the two great metaphors for humanity. The garden is about life and beauty and the impermanence of all living things. The garden is about feeding your children, providing food for the tribe. It’s part of an urgent territorial drive that we can probably trace back to animals storing food. It’s a competitive display mechanism, like having a prize bull, this greed for the best tomatoes and English tea roses. It’s about winning; about providing society with superior things; and about proving that you have taste, and good values, and you work hard. And what a wonderful relief, every so often, to know who the enemy is. Because in the garden, the enemy is everything: the aphids, the weather, time. And so you pour yourself into it, care so much, and see up close so much birth, and growth, and beauty, and danger, and triumph. And then everything dies anyway, right? But you just keep doing it.

martin_petrik_bw.jpg, 17kB

Ing. Martin Petřík, Ph.D.

Oblasti zájmu

 • Digitální zpracování a analýza obrazu

  pixel: the smallest unit of an image on a television or computer screen

 • Fuzzy logika

  fuzzy logic: a system of theories used in mathematics, computing, and philosophy to deal with statements that are neither true nor false

 • Genetické algoritmy

  chromosome: set of parameters which define a proposed solution to the problem

 • Statika a dynamika

  Damping forces are always opposed to the direction of motion and their characteristics are difficult to define or to measure.

 • 3D tisk

  3D printing or additive manufacturing is a process of making three dimensional solid objects from a digital file.

 • CNC obrábění

  Computer Numeric Control is the automation of machine tools that are operated by precisely programmed commands.

 • Elektronika

  capacitor: a device that collects and stores electricity, and is an important part of electronic equipment such as televisions and radios

 • 2D / 3D grafika a design

  Global Illumination provides a more accurate representation of scene lighting by taking into account light that bounces between objects.

 • HTML5, CSS, PHP, MySQL, JS

  the internet: the system for connecting computers around the world that allows people to share information, visit websites, communicate using email, etc.

 • Python

  Python is a high-level programming language used for general-purpose programming.

Copyright 2016/2017 © Martin Petřík | All rights reserved