ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ  (K133)


 

Ing. Luboš Musil

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 722

+420-224-354-622

lubos.musil@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7

166 29  Praha 6

Konzultace: Úterý 9:00 - 10:00


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis