ČVUT 

Fakulta stavební
Katedra hydrauliky a hydrologie

Jan Krupička
osobní stránky

ÚVODNÍ
Osobní údaje
Kontakt
PROGRAMY
VodRaz
Složkor
HladinyFit
Grafoklik
Interpol
VÝUKA
HYA
RIN
HY3
ODKAZY
Hydraulika
C#
Ostatní

Poslední změna:
11.08.2016
Nové možnosti programu Grafoklik.
---
17.02.2016
Nové možnosti programu VodRaz.

Národní registr pramenů a studánek
Národní registr pramenů a studánek
ČVUT v Praze
ČVUT, Katedra hydrauliky a hydrologie
Program Složkor

ÚVODNÍ

Osobní údaje

Pocházím z Ostrova nad Ohří. Studium magisterského studijního programu na Fakultě stavební ČVUT v letech 2001-2007 jsem zakončil diplomovou prací věnovanou modelování proudění vody v otevřených korytech se složeným příčným profilem. V letech 2007-2014 jsem absolvoval doktorské studium na Katedře hydrauliky a hydrologie se zaměřením na proudění hrubozrnných směsí vody a pevných částic. V současnosti se této problematice na Katedře hydrauliky a hydrologie věnuji jako zaměstnanec.

Kontakt

Ing. Jan Krupička, PhD

Katedra hydrauliky a hydrologie
ČVUT, Fakulta stavební
Thákurova 7
166 29 Praha 6

Místnost: B819
telefon: 22435 4669
E-mail: jan.krupicka@fsv.cvut.cz

Poslední údržba stránek: 11.08.2016
nahoru
autor: Jan Krupička, jan.krupickafsv.cvut.cz