ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ A MOSTŮ (K133)


 

Prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc

zástupce vedoucí katedry

viceprezident Českého svazu stavebních inženýrů

člen Inženýrské akademie České republiky

 

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 729

+420-224-353-875

kristek@fsv.cvut.cz

Adresa:

Katedra betonových konstrukcí a mostů

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7

166 29  Praha 6

                       


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis

Různé