ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

 
Ing. Michaela Kopálová
Místnost B 725
Email: michaela.kopalova@fsv.cvut.cz 
Adresa: Katedra betonových a zděných konstrukcí
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29  Praha 6
Konzultační  hodiny: pondělí 16:00-17:00, jinak dle domluvy
 

                       


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis