ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

 Ing. Petra Kalafutová

 Místnost: 

 Telefon:

 Email:

 B 788

 +420-224-354-624

 petra.kalafutova@fsv.cvut.cz

 Adresa:

 Katedra betonových a zděných konstrukcí

 Fakulta stavební ČVUT v Praze

 Thákurova 7

 166 29  Praha 6

                       


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis