Eliška Janouchová
České vysoké učení technické v Praze,
Fakulta stavební,
Katedra mechaniky

Thákurova 7
16629 Praha 6 
Česká republika

Pozice: doktorand
Místnost: D2034 
Telefon: +420 22435 5326 
E-mail:
eliska.janouchova@fsv.cvut.cz
 
Osobní rozvrh: odkaz
Životopis: česky  (220 Kb), anglicky (221 Kb)

   

Aktuality

Výuka SM01 v ZS 2017/2018
Konzultační hodiny:

Po dohodě e-mailem.