České vysoké učení technické v Praze Fakulta stavební Katedra betonových a zděných konstrukcí (K133)

Ing. Milan Holý

Místnost:B 816
E-mail:milan.holy@fsv.cvut.cz
Adresa:Katedra betonových a zděných konstrukcí
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29 Praha 6
Konzultace:ZS 2016/2017 po 8-10 po předchozí dohodě emailem!

Výuka

Betonové a zděné konstrukce 1 (133BK01)

Pomůcky ke cvičení
Pravidla