Domovská stránka Fakulty stavební ČVUT
Domovská stránka ČVUT
Domovská stránka Katedry konstrukcí pozemních staveb FSv ČVUT


Výuka volitelného předmětu 124XBGA - BIM Graphisoft Archicad

Letní semestr akademického roku 2016/17

Výuka probíhá v místnosti Cs114 na počítačích se studentskou verzí Archicadu 19.

Výuka je zaměřena na aplikování základních principů informačního modelování budov - BIM (Building Infoormation Modeling) v Archicadu 19. Náplní výuky je výklad a použití konstrukčních a parametrických prvků (zdi, sloupy, desky, sítě, trámy, střechy, skořepiny, okna, dveře, obvodové pláště atd.) Archicadu pro tvorbu 3D modelu virtuální stavby doplněného o negrafické informace důležité při výměně dat mezi specializacemi (základy IFC formátu využívaného pro mezioborovou výměnu dat).Kromě standardních prvků Archicadu budou studenti seznámeni i s využitím knihovních prvků dostupných na specializovaných serverech (BIMobjects, BIMcomponents) . Na jednotlivých funkcích programu bude vysvětlena provázanost mezi jednotlivými 2D pohledy (řezy, půdorysy), 3d pohledy (perspektivy, axonometrie) a tabulkami (výkazy prvků, výměr) s možností editace v každém z nich. Výstupem předmětu by měla být schopnost studenta vytvořit model stavby s výstupem do 3D (vizualizace), do 2D (tvorba projektové dokumentace) a export modelu pro mezioborovou komunikaci (především IFC formát).

Konzultace v průběhu semestru v mistnosti D2078d

Konzultační hodiny budou upřesněny na začátku semestru.

Na základě předchozí dohody (email, telefon) je možné domluvit termín mimo vypsané konzultační hodiny.Obsah výuky v jednotlivých cvičeních
1.    Základní pojmy BIM (Building Information Modeling), IFC formát, virtuální stavba v Archicadu, pracovní prostředí Archicadu 18
2    Svislé konstrukce (zdi,sloupy), jejich geometrické varianty a základní IFC atributy, stavební materiály, sendvičové konstrukce
3.    Editace konstrukcí, skeletová konstrukce
4.    Parametrické prvky typu okno a dveře,editace (kopie, rozmístění, zadávání v souřadném systému), některé IFC parametry u oken a dveří
5.    Vodorovné konstrukce (trámy, desky), podlaží, práce ve 3D, pracovní roviny
6.    3D řezy, ohraničení, návrh schodiště, návrh vazníku pomocí nástroje Trussmaker
7.    2D elementy, tvorba vlastních profilů, objekty a knihovny
8.    Terén pomocí nástroje síť, načtení geodetických souřadnic, spolupráce s apikacemi Google Earth, Sketchup
9.    Střecha, konstrukce krovu pomocí nástroje Roofmaker, operace s tělesy, skořepiny
10.    2D řezy, kótování, zóny, tabuky výkazů výměr a prvků
11.    Lehký obvodový plášť - základní parametry a nastavení, vizualizace, export a import dat (dxf, dwg, pdf, rastrové obrázky, ifc)
12.    Tvorba projektové dokumentace, anotace k prvkům, TeklaBiMsight pro prohlížení modelu exportovaného do IFC

Podrobný obsah jednotlivých cvičení a podklady pro výuku jsou dostupné po přihlášení na stránkách předmětu na webu Katedry konstrukcích pozemních staveb
.Různé
Centrum pro podporu počítačové grafiky - informace o programu Archicad
Studentská EDU verze programu Archicad
MyArchicad.com
BIM Object - Knihovní prvky pro CAD systémy
BIM Components - Knihovní prvky pro Archicad
Odborná rada pro BIM Informační model budovy v praxi

vyučující CAD systémů
Ing.Renáta Hoďánková
D2078d
tel: 224 359 716
renata.hodankova@fsv.cvut.cz

Poslední aktualizace:24.01.2017