České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


      Jan Hamouz

 

 

        Místnost:               B 725

 

        Email:                    jan.hamouz@fsv.cvut.cz

 

        Adresa:                 Katedra betonových a zděných konstrukcí

                                      Fakulta stavební, ČVUT

                                      Thákurova 7, 166 29, Praha 6

 

        Konzultace:           Středa 16:00         

        


Výuka

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis