Téma 1: Modelování hydrologických procesů na malém horském povodí

Téma 2: Vyhodnocení vodního režimu horského půdního profilu

Téma 3: Měření a výpočet transpirace

Téma 4: Transport pesticidů půdním profilem

Téma 5: Modelování proudění vody a transportu látek v pórovitém prostředí