Excel pro praxi - volitelný předmět
Komu je určeno:
 • pro ty, kteří chtějí získat nové dovednosti
 • pro ty, kteří pracují nebo chtějí pracovat s Excelem
 • Způsob výuky:
 • volitelný předmět
 • není povinnost dokončit
 • možno absolvovat pouze vybraná témata
 • možnost absolvovat pouze témata, která mě zajímají - výukový bufet
 • práce je dobrovolná bez domácích úkolů
 • všechna práce se odehrává na cvičení
 • Co se dozvím:
 • základní i rozšířené principy práce
 • tvorba mrtvých/živých tabulek, grafů
 • základy použití maker a VBA
 • možnosti tvorby vlastní aplikace, formuláře
 • Co si přinesu
 • základní znalosti ovládání PC, kancelářských aplikací
 • chuť něco se dozvědět
 • Co si odnesu
 • dovednosti pro další předměty a praxi
 • schopnost ušetřit čas při práci
 • znalosti, které mě odliší od běžných uživatelů
 • Anotace
 • Anotace 126XEXC
 • Uzavřené kurzy
 • 2017
 • 2018
 • 2019
 • Předběžný plán cvičení
  1. Tvorba uživatelských funkcí
  2. Struktura procedur a vlastních funkcí. Vkládání do modulů. Použití funkcí.
  3. Testování uživatelských funkcí
  4. Parametry funkcí. Uživatelské součty, separace hodnot, sčítání podle barev. Systémové informace.
  5. Použití interních formulářů - MsgBox, InputBox
  6. Parametry funkce, použití. Zadávání hodnot. Konverzace pomocí MsgBox.
  7. Tvorba uživatelských formulářů
  8. Návrh vlastního formuláře - design time. Oživení ovládacích prvků. Tvorba vlastní aplikace s podporou formulářů. Editace seznamu.
  9. Kontingenční analýza, tabulka, graf
  10. Tvorba kontingenční tabulky, získávání informací, analýza obsahu.
  11. Grafy s mapami
  12. Tvorba grafů s mapovými podklady.
  13. Trénink kontingenční analýzy
  14. Rozvrh do času, rozklad hodnot, formátování.
  15. Lokalizace souboru dat v mapách 3D
  16. Ukázka struktury modelu VBA a události v Excelu..
  17. Speedometer charts
  18. Grafy ve formátu tachometru.
  19. Živé grafy
  20. Grafy s výběrem intervalů, s výběrem hodnot.
  21. Tvorba vlastních grafických tvarů
  22. Operace s grafickými tvary.
  23. Externí data, načítání externích dat
  24. Připojení externích souborů.
  25. Uživatelské menu aplikace
  26. Tvorba vlastních ribbonů různých druhů.
  27. Kontextové menu
  28. Tvorba a úpravy kontextového menu.
  29. Hyperlinks
  30. Hypertextové odkazy, standardní a zvláštní možnosti.
  31. Dynamické doplňování, tabulky
  32. Vlastnosti a možnosti flash filling, kresba tabulek, slučování.
  33. Dynamický ovládací prvek
  34. Vyklápěcí box napojený na vlastní název.
  35. ---
  36. Kolekce, práce s položkami
  37. Vytvoření a správa vlastní kolekce s podporou formulářů.
  38. Moduly tříd (ClassModule)
  39. Napojení classmodulů na kolekce.
  40. Dashboards
  41. Co to je? Návrh vlastního dashboardu.
  Anotace
  Kurz je určen pro uživatele kancelářských aplikací (zejména MS Excelu) s cílem vylepšit jejich stávající dovednosti a získat nové. Hlavní cíl je zaměřit se na takové dovednosti, které jsou použitelné v návazných předmětech a praxi. Součástí jsou základní principy práce, tvorba mrtvých a živých tabulek, formátování, rychlé grafy, návaznost na VBA, tvorba vlastní funkcí, procedur a aplikací.
  Kontakt
  doc. Ing. P. Dlask, Ph.D.
  Fakulta stavební ČVUT v Praze
  Thákurova 7
  166 29 Praha 6, Dejvice
  e-mail: dlask@fsv.cvut.cz
  tel: +420 (2) 2435 3729