RBZS - zkouška 30. ledna 2018
  Výsledky po písemce
RBZS
  harmonogram
  podmínky uzavření předmětu
  hodnocení cvicení
 
RBZS - cvičení
  Zadání úloh do cvičení
  Hodnoty pro zadání (jmenný seznam studentů ke dni 1.10.2017; pro později přihlášené: volná zadání na konci podle dohody se cvičícím)
  Vzor statického výpočtu (vypracoval Ing. J. Loško)
  Tabulky pro řešení desek po obvodě podepřených
  Vzorový výkres tvaru, zásady kreslení konstrukčních výkresu a další pomůcky
 
RBZS - sylaby přednášek
    doc. Foglar
 Mezní stavy použitelnosti
 Předpjatý beton
 Mosty
 Inženýrské konstrukce
 
    dr. Broukalová
 Konstrukce a konstrukční prvky:   1  -   2  -   3  -   4  -   5  -   6  -   7  -   8  -   9  -   10
 
    dr. Bílý
 Zdivo