BK02 - část Zděné konstrukce

   
Skripta:
Košatka,Lorenz,Vašková: Zděné konstrukce 1 (ČVUT)
 
Košatka: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1 (ČVUT)
   
Přednášky:
Úvodní přednáška
  Vlastnosti
  Tlak
  Výpočetní modely
  Smyk
  Ohyb
  Zjednodušené metody
  Zesilování zdiva
  Příčně vyztužené zdivo
  Podélně vyztužené zdivo
   
Cvičení Návod ke cvičení
  Součinitele pro výpočet zděných konstrukcí
   
Test souhrnné výsledky
  výsledky náhradního testu
  výsledky testu z 12. 3. 2018