ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

 
Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Místnost: B 731
Telefon: +420 224 354 619
E-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz
Adresa: Katedra betonových a zděných konstrukcí
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29  Praha 6
Konzultační  hodiny/Office hours:

Po/Mon 10:00 - 10:45

St/Wed 10:00 - 10:45

2. a 4.10. konzultace odpadají / Office hours cancelled on 2nd and 4th October

 

                       


Výuka/Teaching        

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis

Map