ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

 
Ing. Petr Bílý, Ph.D.
Místnost: B 731
Telefon: +420 224 354 619
E-mail: petr.bily@fsv.cvut.cz
Adresa: Katedra betonových a zděných konstrukcí
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Thákurova 7
166 29  Praha 6
Konzultační  hodiny/Office hours:

St/Wed 13:00 - 14:00

 

                       


Výuka/Teaching        

Výzkum

Granty

Publikace

Životopis

Map