Ing. Karel Benda, CSc.

Pracoviště :  katedra geomatiky (dříve mapování a kartografie)
Fakulta stavební
ČVUT, Praha 6, Thákurova 7, 166 29
místnost:  B 809a               telefon : 224 354 652

e-mail : karel.benda(zavináč)fsv.cvut.cz
Rámec1

Když rozbředlý a zčernalý sníh takřka před očima roztaje a v potůčcích stéká po svazích,
geodetů a kartografů se začíná zmocňovat jarní nepokoj.
Propadnou mu všichni.
Už brzy přestanou vysedávat nad rýsovacími prkny a vyrazí do terénu.

( O. Čistovskij: Na střeše světa )


Konzultační hodiny – ZS 2014/2015 (do 31.12.2014)

úterý 14.30 - 16 hod


Pedagogická činnost

Odborné publikace a odborná činnost

Skripta Katastr nemovitostí (spoluautor) r. 2009

Články v odborných časopisech - mapování, katastr nemovitostí, mikrografie

Příspěvky na Setkání uživatelů sw KOKEŠ a ATLAS

Zpracování revizních znaleckých posudků z oblasti katastru nemovitostí pro potřeby okresních a krajských soudů

Výzkumné úkoly – tematika:

Odborné vzdělání

1974  -1979    ČVUT
1981  - 1989    Pražská fotografická škola

Zaměstnání

1979 - 1981  n.p. Geodézie
1981 - 1992  Stavební fakulta ČVUT, obor geodézie a kartografie
1993 - 2003  Geodetická a kartografická kancelář
1995 - 2003  Stavební fakulta ČVUT, obor geodézie a kartografie - externí učitel
2004 – dosud  Stavební fakulta ČVUT, obor geodézie a kartografie

Odborný růst

1979 - zeměměřický inženýr
1990 - kandidát technických věd

Aktualizoval Karel Benda dne 13.10.2014