ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ

KATEDRA BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ (K133)


 

      Michaela Frantová

Místnost: 

Telefon:

Email:

B 731

+420-224-354-437

michaela.frantova@fsv.cvut.cz

Konzultační hodiny:

 

LS 2023/2024 - úterý 8:30 - 9:30

 

Adresa:

Katedra betonových a zděných konstrukcí

Fakulta stavební ČVUT v Praze

Thákurova 7,  166 29  Praha 6

                       


133BZKE

133BZKZ

Projekty

Témata