Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz/ODK/en/templates/ShowCar2/images/sc_title4.png

doc. Ing. Pavel RYJÁČEK, Ph.D.

 

HOME

TEACHING

CV

PUBLICATIONS

OCM2 - Ocelové mosty 2

Syllabus:

1

Zavěšené mosty.

 

2

Visuté mosty.

 

3

Lávky pro pěší.

 

4

Únosnost stěn a tlačených pásů.

 

5

Únava: stádia procesu, kumulace poškození.

 

6

Únava: Wöhlerovský přístup pro hodnocení únavové pevnosti.

 

7

Základy lomové mechaniky, posouzení z hlediska křehkého lomu.

 

8

Opravy a rekonstrukce ocelových mostů

Hodnocení mostů

 

9

Technologie výroby ocelových mostů

 

10

Technologie výstavby ocelových mostů

 

11

Speciální ocelové konstrukce (pohyb. m., provizoria)

 

12

Speciální ocelové konstrukce. Zápočtový a zkouškový test. Podklady ke zkoušce.

 

 

 

 

Cvičení:

1

Podklady – část 1

 

2

Podklady – část 2

 

3

Podklady – část 3

 

4

Podklady – část 3

 

 

Cvičení:

Návrh silničního zavěšeného ocelobetonového mostu, zadání je zde.

Pomocné informace lze nalézt zde:

Vzorová řešení a detaily ocelových mostů