Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: Popis: http://www.ocel-drevo.fsv.cvut.cz/ODK/en/templates/ShowCar2/images/sc_title4.png

doc. Ing. Pavel RYJÁČEK, Ph.D.

 

HOME

TEACHING

CV

PUBLICATIONS

YOM2 - Ocelové železniční mosty

Přednášky:

1

Mostovka a prostorové uspořádání ocelových železničních mostů.

 

2

Železniční mosty. Specifika návrhu – zatížení, kritéria pro MSP, příklady

 

3

Ortotropní mostovky mostů silničních a železničních – navrhování, statická analýza, specifika, příklady

 

4

Navrhování na účinky únavy

 

5

Interakce mostu a bezstykové koleje

 

6

Zatížitelnost a přechodnost mostů silničních a železničních, zatěžovací zkoušky

 

 

 

 

Cvičení:

1+2

Zadání úkolu. Návrh příčného řezu. Zatížení. Předběžné posouzení hlavního nosníku a příčníku.

 

2

Posouzení hlavního nosníku. Konzultace

 

3

Posouzení příčníku. Konzultace

 

4

Posouzení podélné výztuhy. Interakce namáhání v mostovce. Konzultace

 

5

Konstrukční detaily, svary. Konzultace

 

6

Konzultace, zápočtový test

 

 

Cvičení:

Návrh železničního mostu s dolní ortotropní mostovkou, statické posouzení hlavní nosné konstrukce a mostovky, dispoziční výkres (příčný řez 1:50, podélný řez 1:100, podrobný příčný řez v poli 1:10-15)

Přednášková část je zakončena zápočtovým testem (cca 8 otázek, podmínkou pro zápočet je získání min. 50% bodů).

 

Zadání cvičení ke stažení zde.

Pomocné informace lze nalézt zde:

Vzorová řešení a detaily ocelových mostů

YOM2-Pomůcka pro studenty

YOM2-Pomůcka pro studenty DWG